Alp Tarım Daha Çok Çeşit İçin Çalışıyor

04.12.2014

Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan Alp Tarım, yeni ürün gruplarıyla üreticilerin tercih noktası olmaya devam ediyor.

1996 yılında kurulan Alp Tarım, kuruluş yıllarında tarım ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, bitki besin elementleri ve gübreler konularında faaliyet gösterdi. 1998 yılında tohumculuk faaliyetlerine SAPEKSA Bölge Başbayiliği ile başladı. 2002 yılından sonra Macaristan'dan ithal ettiği hibrit mısır, sorgum x sudanotu melezi ve Macar fiği tohumlukları ile ürün grubunu çeşitlendirdi. 2005 yılında da, Bahri Dağdaş Uluslarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan üç tahıl çeşidinin üretim hakkını satın aldı.

Alp Tarım Genel Müdürü Alptekin İlgün, tohumculukta mısır, sorgum x sudanotu, Macar fiği, buğday, arpa faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Alptekin İlgün, "Macar kökenli "SZE TC-513" ve "MV Maxima-524" isimli iki adet hibrit mısır çeşidinin hem ithalat, hem de ülkemizde üretilen tohumlukları ayrıca sorgum x sudanotu melezi çeşidi "Boviştal F1" ve Macar fiği çeşidi "Beta" tohumluları ithal edilerek firmamız tarafından ülke genelinde pazarlanmaktadır." dedi.

Alptekin İlgün, Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden ekmeklik buğday çeşidi "Ekiz", arpa çeşidi "Konevi" ve tritikale çeşidi "MİKHAM 2002" çeşidinin üretim hakkını satın aldıklarımnı belirterek, "Üretim hakkkını satın aldığımız ürünlerin tohumluk üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Bu şekilde firmamız, kamu araştırma kuruluşlarımızın geliştirdiği teknolojilerin yaygınlaşmasına, ödenecek ıslahçı hakkı ile araştırma kuruluşunun ve araştırıcıların imkanlarının iyileştirilmesine, bunun yeni çıktılara dönüşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu. Kısa vadede mevcut işlerinin devamını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen İlgün, uzun vadede kendi tohumlarını tescil ettirmeyi ve kendi ilkaç ve gübrelerinin ruhsatını almayı hedeflediklerini söyledi.

Alptekin İlgün sertifikalı tohum üretimi için TİGEM arazilerinin tohumculara açılması gerektiğini ifade ederek, "Sözleşmeli çiftçilerin sorunlarının yükü, tohumcu firmalara yüklenmemeli. Tarım Bakanlığı çıkartacağı Kanun ve Yönetmeliıkleri Tohumcu Alt Birlikleriyle istişare ederek yayınlamalı. Devlet tohum üretiminden çıkmalı. Destekçi ve kontrolör olmalı." dedi.

Makaleler