Alp Tarım LARXİDO 24 EC

Detay

HERBİSİT-LARİS AGRO

Ambalaj Seçenekleri : 50x200 cc Garanti Edilen İçerik : Clodinafop propargyl

Teknik Bilgi

BITKI ADI ZARARLI ORGANIZMA DOZU
ARPA Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis) 80 ml/da
Kardeşlenme sonunda
ARPA Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis) 60 ml/da
Kardeşlenme başlangıcında
ARPA Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) 100 ml/da
İlaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde(2-3 yaprak) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde yeterli etki sağlanamaz.
ARPA Tilki Kuyruğu (Alopecuros myosuroides) 60 ml/da
Kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde
BUĞDAY Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis) 80 ml/da
Kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde
BUĞDAY Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis) 60 ml/da
2-3 yapraklı erken dönemde
BUĞDAY Tilki Kuyruğu (Alopecuros myosuroides) 60 ml/da
2-3 yapraklı erken dönemden kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde